PORTFOLIO
COMPANY
BOARD
BLOG

서울특별시 마포구

백범로 1길 21(노고산동, 4F)

T. 02-333-8133 / F. 02-333-9058

본문

INFORMATION

 • Project | 강남 호텔 나인 리모델링
 • Loaction | 서울시 강남구 논현동 113-18번지
 • Program | 호텔 / 내, 외부 리모델링
 • Construction period | 2015.04~2015.06
 • b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837368_5841.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837368_8181.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837369_0301.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837369_2767.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837369_5071.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837370_7252.jpg
   

  b3e7869380e913bfa17919e97f3803fc_1631837372_069.jpg